Cenník

Platný od 01.01.2023

Jednoduché účtovníctvo

minimálny paušál30,00 €
účtovná položka (nepl. DPH)0,80 €
účtovná položka (plat. DPH)0,85 €

Podvojné účtovníctvo

minimálny paušál50,00 €
účtovná položka (nepl. DPH)0,95 €
účtovná položka (plat. DPH)1,00 €

Daňové priznania

Fyzické osoby A20,00 €
Fyzické osoby B50,00 €
Fyzické osoby B – paušálne výdavky85,00 € s evidenciou
Právnické osoby80 € – 170 €
Účtovná závierka JU – výkazy25,00 €
Účtovná závierka MUJ – výkazy40,00 €
Účtovná závierka – malá ÚJ70,00 €
Daň z motorových vozidiel – priznanie (1-2 vozidlá)20,00 €
+ každé ďalšie vozidlo5,00 €
DPH priznanie + KV20,00 €
DPH alebo KV dodatočné vinou klienta10,00 €
Súhrnný výkaz DPH10,00 € až 20,00 €
DPH nulové10,00 €

Mzdy

Spracovnanie mzdy – zml, doh13,00 € osoba
Oprava miezd – vinou klienta13,00 € osoba
Mimoevidenčný stav (materská, RD, PN dlhodobá)4,00 € osoba
Mzdy PAUŠAL – výkazy ZP, SP prehľad15,00 €
Exekúcie, potvrdenia (banka, UPSVaR)5,00 € osoba
RZ dane zo závislej činnosti10,00 € osoba
Ročné hlásenie – závislá činnosť20,00 €
Správa elektr. schránky5,00 € mes
Poradenstvo – ekonomické, podnik.20,00 € hod
Administr. práce, zastup. na kontrólach10,00 € hod

Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník je orientačný a používa sa počiatočné stanovenie ceny za služby.
S každým klientom sú následne po niekoľkých mesiacoch spolupráce vykalkulované ceny individuálne.