Jednoduché účtovníctvo

Vedenie účtovníctva pre

  • živnostníkov
  • občianske združenia
  • neziskové organizácie
  • lekárov
  • advokátov
  • architektov
  • iné osoby podnikajúce na základe osobitného predpisu

Cenník