Podvojné účtovníctvo

Vedenie účtovníctva pre

  • spoločnosti s ručením obmedzeným
  • akciové spoločnosti
  • družstvá
  • subjekty zapísané v obchodnom registri
  • osoby vedúce podvojné účtovníctvo dobrovoľne

Cenník