Učtovné poradenstvo

Predovšetkým pre podniky, ktoré si vedú učtovníctvo interne, vyžadujú však odborný dozor nad vedením učtovníctva, prípadne konzultácie pri riešení niektorých situácií.

Cenník